CV


DSC_5315
Fenneke Hordijk
Vlaardingen, 30 augustus 1955
Atelieradres: Borgerstraat 24, bel 003, Rotterdam

info@fennekehordijk.nl

Beeldend kunstenaar/tekenaar
Bedenker/conceptueel ontwerper van taalontwikkelende speeltuinen

De Taaltuin in Spangen, Rotterdam
Het eerste taalspeeltoestel van De Taaltuin, het Springletterpaaltjesveld, staat in Spangen, in het Spartapark.
Motto van de speeltuin: meertaligheid is een rijkdom. Wat je op school leert, speel je buiten. Voor meer informatie, zie: Projecten/De Taaltuin.

Neerlandica: gespecialiseerd in taalontwikkeling, taalverwerving, Nederlands als tweede taal, kinderen met taalachterstand en/of -problemen, aanvankelijk lezen en spellen, gevorderd lezen en spellen.

Remedial teacher: specialisatie: kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, die taalproblemen hebben of een taalachterstand (woordenschat) of problemen hebben met lezen en spellen. Start: 2014.
Volwassenen met lees-, spel- en taalproblemen. Start: 2014.

Opleiding:
Master Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1995/1997, Rotterdam / Leiden
Pedagogische Academie, 1975, Rotterdam
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Vooropleiding 1997-1998
Tekenen en Grafiek, 1998-2000
Tekenen en Grafiek, 2008-2009

Specialisaties en lidmaatschappen:
VELON: Gecertificeerd Opleidingsdocent, 2013
ISvW: Basisopleiding Esthetica, Kunst en filosofie, 2011-2012
Tory Academy, Paul Middelijn: professioneel verhalenverteller, 2008

Lidmaatschap:
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching, 2013
CBK, Rotterdam, 2013
Pictura, Dordrecht, 2013
Kunstwerkt, Schiedam, 2009

Links:
http://www.dialogos.nl/
http://www.corporatienl.nl
http://www.bekijk-victor.nl