over de taaltuin

Spelenderwijs taal ontwikkelen
In een taaltuin speelt, klimt, klautert, glijdt, rent het kind, maar ontwikkelt tegelijkertijd zijn taal en zijn intelligenties. Daarnaast stimuleert de taaltuin ook de ouders (dus ook de anderstalige ouder) de taal op een speelse en muzikale wijze in te bedden in de opvoeding. Interactie staat in de taalspeeltuin centraal: interactie tussen ouder en kind, maar ook tussen de kinderen onderling.

Taal is belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Het doet er niet toe in welke taal een kind opgroeit, als het kind zijn ’taalsysteem’ maar zo volledig mogelijk kan opbouwen. Met een goed opgebouwd taalsysteem kun je zelfs beter een andere taal leren.

Meertaligheid is een verrijking
In Rotterdam groeien veel kinderen op in een omgeving waar meerdere talen met ze gesproken wordt. Voor hun taalontwikkeling is dat geen handicap, maar een verrijking. Meertalige kinderen ontwikkelen zich cognitief op een hoger niveau, zijn beter in staat op meta-niveau te denken en kunnen sneller abstraheren. Allemaal eigenschappen die je in je schoolloopbaan en later in je carrière hard nodig hebt. Vaak zijn ze ook creatiever en kunnen makkelijker een oplossing vinden voor allerhande vraagstukken. Twee- of meertaligheid is in deze wereld eerder regel dan uitzondering. Een kind dat een twee- of meertalige opvoeding geniet, is gebaat bij een correct en rijk aanbod in beide of meerdere talen en profiteert het meest van meertaligheid wanneer het zeer vroeg, al vanaf de geboorte, met deze talen in aanraking komt. (I)

Ontwikkeling meervoudige intelligentie
Psycholoog Howard Gardner (II) onderscheidt verschillende vormen van intelligenties: verbaal, logisch/mathematisch, visueel/ruitelijk, muzikaal/ritmisch, lichamelijk/kinesthetisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk. Intelligenties, volgens Gardner, betekent de bekwaamheid te leren, problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende manieren.

Een speeltoestel of speelplaats kan meer zijn dan een plek waar kinderen spelen; het kan het kind uitdagen verschillende intelligenties aan te spreken. Op deze manier kan de taal- en cognitieve ontwikkeling extra worden gestimuleerd. Uitgangspunt voor de intelligente taaltuin: taal is belangrijk. Alle talen zijn gelijkwaardig. De maatschappij vraagt meervoudig intelligente mensen.

 I    K. Mondt (2006), Project: Bilingual language education,VUB, België
II   Gardner, H. (2006) Soorten intelligentie, Amsterdam